Đại học Đà Nẵng  có 48 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng

Thứ ba, 04/04/2023 08:09
Tin từ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), tính đến thời điểm này, toàn ĐHĐN có 48 chương trình đào tạo (CTĐT) đã được kiểm định chất lượng giáo dục, trong đó 34 CTĐT đạt chuẩn chất lượng quốc tế và khu vực AUN-QA và 14 CTĐT đạt chuẩn chất lượng trong nước.
Một trong các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng là Trường ĐH Ngoại ngữ vừa có thêm 4 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng.
Một trong các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng là Trường ĐH Ngoại ngữ vừa có thêm 4 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng.

So với quy mô đào tạo 60.000 sinh viên, tỷ lệ 34/200 CTĐT được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục thể hiện sự chịu trách nhiệm giải trình đối với xã hội của ĐHĐN về chất lượng đào tạo. Theo kế hoạch, trong năm 2023, ĐHĐN sẽ tiếp tục tiến hành kiểm định chất lượng giáo dục đối với 3 cơ sở đào tạo và 37 CTĐT gồm: 19 CTĐT được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và 18 CTĐT được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn trong nước.

K.Y