Đại học Đà Nẵng và Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết hợp tác chuyển đổi số

Thứ sáu, 21/04/2023 08:58
Chiều 20-4, tại Đại học (ĐH) Đà Nẵng đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ĐH Đà Nẵng với ĐH Bách khoa Hà Nội trong lĩnh vực tuyển sinh và nghiên cứu khoa học.
PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ- Giám đốc ĐH Đà Nẵng và PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội ký kết biên bản hợp tác.
PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ- Giám đốc ĐH Đà Nẵng và PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội ký kết biên bản hợp tác.

Thỏa thuận hợp tác này nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Theo đó, ĐH Đà Nẵng và ĐH Bách khoa Hà Nội hợp tác với 4 nội dung gồm: tuyển sinh và đào tạo; đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục; về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác về quốc tế hóa. Nội dung trọng tâm là hợp tác đào tạo về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo. ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng chuyển đổi số trong các lĩnh vực như quản trị ĐH, nghiên cứu khoa học và quản trị, cung ứng nguồn nhân lực cho ĐH Đà Nẵng. ĐH Đà Nẵng mong muốn được ĐH Bách khoa Hà Nội hỗ trợ đào tạo chuyển đổi số trong quản lý du lịch; nghiên cứu áp dụng công nghệ blockchain trong sản xuất và tiêu thụ sâm Ngọc Linh, tỏi Lý Sơn; nghiên cứu ứng dụng công nghệ bản sao số trong quản lý đô thị, nhà máy thông minh. Cùng đó, ĐH Đà Nẵng mong muốn ĐH Bách khoa Hà Nội hỗ trợ trong lộ trình xây dựng thành ĐH Quốc gia.

Lễ ký kết hợp tác giữa ĐH Đà Nẵng và ĐH Bách khoa Hà Nội không những bắt kịp xu thế tăng cường hợp tác, phát triển, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chung mà còn thể hiện rõ nét vai trò, sứ mệnh của 2 đơn vị cùng tiên phong đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, góp phần phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phục vụ tích cực, hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của các vùng và cả nước.

Xuân Sơn