Đại hội Đại biểu Hội khuyến học lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ năm, 11/05/2023 08:20
Sáng 10-5, Hội Khuyến học Q.Liên Chiểu (Đà Nẵng) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI,  nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm kỳ đến và bầu Ban chấp hành (BCH) khoá mới, bầu đoàn đại biểu dự cấp trên.
Ra mắt BCH Hội Khuyến học Q.Liên Chiểu nhiệm kỳ 2023-2028.
Ra mắt BCH Hội Khuyến học Q.Liên Chiểu nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học Q.Liên Chiểu đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục chung của địa phương. 5 năm qua, Phường Hội và Các Chi hội khu dân cư đã vận động quỹ khuyến học, khuyến tài với số tiền gần 14,3 tỷ đồng. Qua đó, đã trao trên 22.130 phần thưởng, gần 10.300 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hội cũng đã tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"; tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình 387 và 677 về Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 và Xây dựng mô hình "Công dân học tập" giai đoạn 2021-2030. Đến nay, toàn quận có 34.505 “Gia đình học tập”, 21 “Dòng họ học tập” và 33 “Đơn vị học tập” và 341 “Cộng đồng học tập”.

Nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; vận động các nguồn lực phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài; tăng cường xây dựng quĩ và mở rộng đối tượng được hỗ trợ của “Giải khuyến học Nguyễn Chơn”; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, năng lực hoạt động cho cán bộ, hội viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng các điển hình tiên tiến trong phong trào khuyến học gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó, Hội tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"; tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình 387 và 677 về Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 và Xây dựng mô hình "Công dân học tập" giai đoạn 2021-2030.

Với tinh thần, Đoàn kết - Sáng tạo - Tình thương - Trách nhiệm - Khuyến học - Khuyến tài - Xây dựng xã hội học tập, Đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 21 đồng chí, bầu 12 đồng chí dự Đại hội cấp trên. Dịp này, Ban tổ chức cũng tặng quà chia tay các đồng chí thôi BCH. Dịp này có 5 tập thể, 6 cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, giai đoạn 2018-2023.

Kim Hiếu