Đảm bảo an toàn cho đập, hồ chứa nước trước mùa mưa, bão năm 2022

Thứ hai, 05/09/2022 16:08
UBND TP Đà Nẵng vừa có Công văn số 4757/UBND-SNN giao các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng triển khai thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho đập, hồ chứa nước trước mùa mưa, bão năm 2022.
Đập An Trạch trên sông Yên (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) sẽ được sửa chữa để đảm bảo an toàn trước mùa mưa, bão năm 2022.
Đập An Trạch trên sông Yên (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) sẽ được sửa chữa để đảm bảo an toàn trước mùa mưa, bão năm 2022.

Cụ thể, UBND TP giao Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng nghiên cứu các nội dung kiến nghị, đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT TP tại Báo cáo số 3196/BC-SNN ngày 12-8-2022 về việc kiểm tra, đánh giá an toàn các đập, hồ chứa nước trên địa bàn TP trước mùa mưa bão năm 2022 để xử lý theo chức năng, nhiệm vụ; các khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền, Công ty thực hiện báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND TP xử lý thông qua Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Đồng thời, UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng TP chỉ đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng tổ chức sửa chữa và khắc phục ngay những hư hỏng, duy tu bảo dưỡng hệ thống đóng mở cổng cửa tràn xã lũ, khơi thông các tuyến thoát lũ dẫn vào cửa tràn, tháo dở những vật cản, thiết bị gây cản trở đến công việc tiêu thoát lũ của công trình đối với hồ Bàu Tràm; giao BQLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT TP Đà Nẵng sớm triển khai Dự án sửa chữa, nâng cấp đập dâng An Trạch - Hà Thanh...

PHÚ NAM