Đảm bảo hoạt động thông suốt tại Cảng Hàng không Chu Lai

Thứ sáu, 14/01/2022 15:26

Cảnh Hàng không Chu Lai (Quảng Nam).

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số:234/UBND-KTN về việc phối hợp, giải quyết đảm bảo hoạt động tại Cảng Hàng không Chu Lai.

Theo đó UBND  tỉnh giao cho  Sở Giao thông Vận tải chủ trì, cùng với Công an tỉnh, UBND H. Núi Thành chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông, Công an huyện Núi Thành phối hợp với Cảng Hàng không Chu Lai tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển hành khách không có hợp đồng khai thác và đậu, đỗ, đón trả khách không đúng quy định, gây mất trật tự tại Cảng Hàng không Chu Lai; đặc biệt là trong khoảng thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác và phục vụ nhân dân đi/đến tại Cảng Hàng không Chu Lai. Tỉnh cũng giao cho Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, giám sát phòng chống dịch bệnh COVID- 19 đối với hành hành đi/đến tại Cảng Hàng không Chu Lai theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh; đảm bảo thực hiện tốt Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-9"…

Lê Văn Huân