Dàn dựng và ghi hình chương trình tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

Thứ sáu, 01/10/2021 16:54

Một chương trình được ghi hình tuyên truyền phòng chống COVID-19.

Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức dàn dựng và ghi hình chương trình tuyên truyền phòng, chống dịch COVID- 19 bằng hình thức sân khấu hóa gồm 2 phần: Kịch thông tin “Hãy giữ cho bạn và cho ta” (thời lượng 25 phút) và chương trình ca múa nhạc (thời lượng 15 phút) do các diễn viên, tuyên truyền viên của Trung tâm Văn hóa Quảng Nam biểu diễn. Dự kiến chương trình sẽ được phát sóng trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Quảng Nam, Youtube, Zings và Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

HỒ THU