“DANANG VALUE được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Thứ tư, 25/11/2020 18:04

Trao chứng nhận sản phẩm “DANANG VALUE” cho 4 sản phẩm được công nhận trong năm 2019.

Ngày 24-11, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho hay: nhãn hiệu “DANANG VALUE chứng nhận sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của TP Đà Nẵng vừa được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu số 367846 theo Quyết định số 88378/QĐ-SHTT. Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nhằm chống tình trạng giả mạo sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của TP Đà Nẵng, bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp cho các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận là sản phẩm DANANG VALUE. Theo quy chế, sản phẩm được công nhận là DANANG VALUE sẽ được sử dụng nhãn hiệu “DANANG VALUE” để gắn lên sản phẩm, bao bì của sản phẩm và các tài liệu giao dịch liên quan nhằm phục vụ cho việc quảng bá sản phẩm... 

Đặc biệt, sản phẩm “DANANG VALUE được hỗ trợ quảng bá sản phẩm miễn phí trên Cổng thông tin điện tử của TP và các sở chuyên ngành; được ưu tiên vay vốn ưu đãi và được hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, v.v... Sở Công Thương TP là cơ quan được UBND TP giao trách nhiệm quản lý, theo dõi, hướng dẫn việc khai thác, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “DANANG VALUE và cấp quyền sử dụng nhãn hiệu này cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có sản phẩm được UBND TP công nhận là sản phẩm “DANANG VALUE. Được triển khai từ năm 2018, tính đến thời điểm hiện tại, TP Đà Nẵng đã tổng cộng 10 sản phẩm của 7 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP được công nhận là sản phẩm “DANANG VALUE”.

PHÚ NAM