Đảng ủy Công an Trung ương quán triệt Nghị quyết về xây dựng pháp luật, cải cách hành chính

Thứ tư, 10/08/2022 11:50
Ngày 9-8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 09 ngày 29-3-2022 của Đảng ủy Công an T.Ư về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự (ANTT) đến năm 2026, định hướng đến năm 2030 Nghị quyết số 11 ngày 1-7-2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về lãnh đạo thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an nhân dân (CAND) và Thông tư số 27 ngày 9-6-2022 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định tiêu chí cải cách hành chính và xác định chỉ số cải cách hành chính trong CAND. Trung tướng Lê Quốc Hùng- Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an (TP Hà Nội) đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Đình Liên- Phó Giám đốc Công an TP chủ trì điểm cầu.
Đại tá Trần Đình Liên chủ trì điểm cầu tại Công an TP Đà Nẵng.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Nghị quyết số 09 thể hiện các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo mới của Đảng ủy Công an T.Ư đối với công tác xây dựng pháp luật, định hướng và là yếu tố tiên quyết để lực lượng CAND triển khai nhiệm vụ xây dựng pháp luật về ANTT. Đồng thời, đảm bảo chất lượng, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 11 của Đảng ủy Công an T.Ư là nghị quyết chuyên đề định hướng tổng thể công tác cải cách hành chính trong CAND, nhằm bảo đảm mục tiêu xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số của Đảng và Nhà nước; đồng thời, đổi mới công tác bảo đảm ANTT trong thời kỳ mới. Thông tư số 27 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định tiêu chí cải cách hành chính và xác định chỉ số cải cách hành chính trong CAND để theo dõi, tổng hợp, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm của Công an các đơn vị, địa phương.

Đại tá Trần Đình Liên chủ trì điểm cầu tại Công an TP Đà Nẵng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu sau Hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, thông tư trên. Trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trong xây dựng văn bản quy phạm; phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương và phổ biến, giáo dục, tổ chức tuyên truyền ở các cấp.

M.V