Đất có nguồn gốc hợp pháp, 28 năm không được cấp "sổ đỏ"

Thứ sáu, 19/04/2019 13:32

Nguồn gốc đất hợp pháp

Ông Phạm Sô-nguyên cán bộ CAH Duy Xuyên (Quảng Nam) đã nghỉ hưu trình bày: Năm 1991, UBND H. Duy Xuyên thực hiện Quyết định số 315 và 388 của Chính phủ  về việc thanh lý hóa tài sản và giao quyền sử dụng đất, tại khu vực đất nhà kho nông nghiệp thuộc Cty Dịch vụ nông nghiệp (DVNN) H. Duy Xuyên. Sau đó, Hội đồng thanh lý tài sản huyện và Cty hướng dẫn vợ chồng ông Ngô Bốn (hiện là Phó phòng TN-MT UBND H. Duy Xuyên) làm đơn xin cấp đất làm nhà ở và đã được giám đốc Cty DVNN huyện cấp đất ngày 30-7-1991. Lô đất này thể hiện tại thửa đất số 1130, tờ bản đồ số 02, diện tích 1.680m2, vợ chồng ông Ngô Bốn mua cả tài sản là nhà kho, trên lô đất, diện tích xây dựng 182m2, tại Chứng từ thu số 6/5, ghi ngày 30-5-1991.  Trong quá trình sinh sống, do không thuận lợi việc đi lại, xa nơi làm việc, vợ chồng ông Ngô Bốn chuyển nhượng lại toàn bộ nhà ở và đất cho vợ chồng ông Phạm Sô theo giấy chuyển nhượng ngày 26-3-1992 và đã được UBND H. Duy Xuyên ký thống nhất ngày 27-3-1992 cho việc mua bán, chuyển nhượng này.

Nhà ở của gia đình ông Sô đã ở ổn định 28 năm.

Vào thời điểm đó, gia đình ông Phạm Sô rất khó khăn cả về điều kiện kinh tế lẫn cuộc sống (bản thân ông Phạm Sô là thương binh hạng 4 /4 trong kháng chiến, vợ ông Sô không có việc làm ổn định, các con còn nhỏ) nên dùng nhà kho làm nhà ở tạm và canh tác hoa màu trên lô đất để cải thiện cuộc sống, hàng năm  thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế cho Nhà nước. Mãi đến sau năm 2016 (ông Sô lúc này đã nghỉ hưu), vợ chồng ông Sô gửi toàn bộ hồ sơ nhà đất tới UBND xã Duy Sơn để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) theo quy định. UBND xã Duy Sơn đã kiểm tra, lập hồ sơ  như: Bản mô tả ranh giới được các hộ, gia đình kế cận thửa đất ký thống nhất và niêm yết công khai cấp GCN QSDĐ từ ngày 21-4-2017 đến ngày 15-5-2017, tại thôn Trà Châu và UBND xã Duy Sơn. Ngày 17-7-2017, UBND xã Duy Sơn đã có giấy xác nhận nguồn gốc đất ở ổn định, không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch của địa phương. Ngày 18-7-2017, UBND xã Duy Sơn có Tờ trình số 59 gửi phòng TN-MT và UBND H. Duy Xuyên đề nghị cấp GCN QSDĐ cho gia đình ông Phạm Sô, tại thửa đất và tờ bản đồ (như nêu trên), sau khi đã điều chỉnh, thuộc loại đất nông thôn, diện tích đất ở 300m2, đất trồng cây lâu năm 722m2, tổng diện tích 1.022m2. 

Tuy nhiên, ngày 20-10-2017, gia đình ông Phạm Sô nhận được Công văn số 701 của phòng TN-MT H. Duy Xuyên chuyển trả hồ sơ với lý do: Việc xác nhận nguồn gốc thửa đất là nhận chuyển nhượng QSDĐ của vợ chồng ông Ngô Bốn... theo giấy chuyển nhượng ngày 26-3-1992 cho ông Phạm Sô chỉ thể hiện chuyển nhượng khu nhà kho vật tư nông nghiệp trên diện tích 1.680m2, không thể hiện việc chuyển nhượng đất...

Theo ông Phạm Sô, trong nhiều năm qua, gia đình ông đã quản lý và canh tác trên thửa đất, sửa chữa nhà ở. Việc quản lý và sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp về quyền sử dụng đất và nộp các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của UBND xã Duy Sơn. Từ khi nhận hồ sơ của gia đình ông Phạm Sô xin cấp GCNQSDĐ, Phòng TN-MT không cử cán bộ đến để xem xét, xác minh, khiến gia đình ông Sô phải đi lại nhiều lần để đề nghị xem xét, như vậy là trái với quy định pháp luật. Mặt khác, Công văn số 701 ngày 18-7-2017 của phòng TN-MT huyện trái với quy định của Luật Đất đai năm 2013. Tại điểm d, khoản 1, điều 100 Luật Đất đai quy định: "Giấy tờ chuyển nhượng QSDĐ, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15-10-1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15-10-1993". Tại khoản 2, điều 100 quy định: "Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều này, kèm theo giấy tờ về việc chuyển nhượng QSDĐ có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển QSDĐ theo quy định pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất". 

Cơ quan chức năng H. Duy Xuyên nói gì?

Ngày 12-4-2019, trao đổi với ông Phạm Văn Sang- Trưởng phòng TN-MT H. Duy Xuyên về những thắc mắc, khiếu nại của ông Phạm Sô, ông Sang cho biết: Trường hợp đề nghị xin cấp GCNQSDĐ và những khiếu nại của ông Phạm Sô, Phòng đã có văn bản đề nghị xin ý kiến chỉ đạo của Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam. Khi chúng tôi hỏi, văn bản xin ý kiến này phòng làm thời gian nào?, ông Sang cho biết, do bận nhiều việc quá, nên cũng không nhớ rõ thời gian nào, tuy nhiên cũng đã lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa nhận được "ý kiến chỉ đạo" của Sở TN-MT. Ông Sang cũng cho biết, Phòng đã có kế hoạch phương án, sẽ đề nghị UBND huyện xem xét cấp GCNQSDĐ cho ông Phạm Sô, nhưng ông Sô sẽ phải trả tiền sử dụng đất. Chúng tôi hỏi, vậy phương án này bao giờ triển khai? Ông Sang lại cho biết, để chờ ý kiến Sở TN-MT xem thế nào(!?).

Vậy là việc xem xét, giải quyết vụ việc cứ lòng vòng, hết xin ý kiến, lập phương án, lại chờ lại đợi. Chúng tôi đề nghị UBND H. Duy Xuyên cần chỉ đạo Phòng TN-MT huyện xem xét, kiểm tra cụ thể trường hợp  xin cấp GCNQSDĐ của gia đình ông Phạm Sô, nếu có đủ điều kiện cần giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Nếu trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận của ông Phạm Sô còn thiếu hay có vấn đề gì không phù hợp với quy định pháp luật, cần giải thích, hướng dẫn cho gia đình ông Phạm Sô bổ sung kịp thời, vì trên thực tế, gia đình ông Phạm Sô đã sử dụng nhà ở và lô đất được chuyển nhượng hợp pháp đã 28 năm, có nguồn gốc rõ ràng, ổn định, không tranh chấp. 

Được biết, hiện nay ông Phạm Sô đã gửi đơn khiếu nại đến chính quyền và nhiều cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam.

Trung Thành