Đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn

Thứ tư, 29/09/2021 09:43

Tại Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, sáng nay (29-9), Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã đọc tờ trình số 5988/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam.Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đọc tờ trình Đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn.

Theo nội dung đề án, cùng với sự phát triển của đất nước, Quảng Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong tỉnh ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự (ANTT) ngày càng diễn biến phức tạp, một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố có thể gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu chống phá sự nghiệp cách mạng của nước ta, tiếp tục móc nối, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo và các vấn đề xã hội khác để kích động, gây rối, biểu tình nhằm tạo điểm nóng về ANTT.

Hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến khó lường, xuất hiện nhiều thủ đoạn tinh vi, mới, nhất là tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm về môi trường, tội phạm về công nghệ cao; tỷ lệ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng. Việc chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn ngừa và kịp thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, không để xảy ra khủng bố, gây rối ANTT, bạo loạn, các vụ việc liên quan đến ANTT, tạo thành điểm nóng ngay tại cơ sở là vấn đề cấp bách hiện nay.

Việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân vững mạnh tại cơ sở và xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã, thị trấn hiện nay là nhiệm vụ hết sức cấp thiết để đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Hiện nay, 100% Công an xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đã bố trí ít nhất 5 CBCS Công an chính quy theo chỉ đạo của Bộ Công an. Công an xã, thị trấn có nhiệm vụ trực tiếp nắm tình hình ANTT, tham mưu cho cấp ủy, UBND cùng cấp và Công an cấp trên về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; làm nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ANTT; trực tiếp hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính; đặc biệt là trực tiếp phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật… Đồng thời, Công an xã, thị trấn cũng là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Nhiệm vụ Công an xã, thị trấn là rất nặng nề, phức tạp nên việc chăm lo, xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn vững mạnh, trang bị công cụ, phương tiện, nhà làm việc, nhà tạm giữ hành chính và các công trình có liên quan sẽ giúp lực lượng này ổn định nơi ăn, ở, sinh hoạt, công tác để an tâm làm tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có 12/216 Công an xã, thị trấn (5 xã và 7 thị trấn) có chỗ làm việc cơ bản đáp ứng được yêu cầu theo tiêu chuẩn do được UBND tỉnh đầu tư hoặc sử dụng lại các cơ sở làm việc cũ; còn lại 204 Công an xã, thị trấn (198 xã và 6 thị trấn) chưa có trụ sở làm việc. Cán bộ chiến sỹ phải làm việc tạm tại các trụ sở cũ của UBND xã, thị trấn hoặc làm việc chung trong UBND xã, thị trấn với điều kiện làm việc còn nhiều hạn chế như: thiếu diện tích, không có phòng tiếp công dân, phòng họp, phòng tạm giữ hành chính, kho vật chứng... hoặc phải di chuyển xa vị trí làm việc gây bất lợi cho công tác, sinh hoạt chung, có nơi lực lượng Công an xã, thị trấn vừa phải tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính, vừa phải trực tiếp đấu tranh với đối tượng vi phạm pháp luật trong cùng một phòng làm việc gây nhiều trở ngại cho công tác nghiệp vụ. Với đặc điểm và tình hình nêu trên, việc đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn là hết sức cần thiết, cấp bách để Công an xã, thị trấn có chỗ làm việc ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở trong tình hình hiện nay.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, mục đích việc đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn nhằm đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt, nơi tiếp dân, tạm giữ hành chính, lưu trữ, bảo quản vật chứng,… và các hạng mục thiết yếu khác theo quy định để CBCS ổn định nơi ăn, ở, sinh hoạt, công tác, yên tâm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo ANTT tại cơ sở trong tình hình hiện nay. Từng bước đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ,… cho lực lượng Công an xã, thị trấn phục vụ công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng, thông tin liên lạc, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tham gia PCCC và cứu nạn cứu hộ… tại địa phương. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng trụ sở Công an các xã, thị trấn phải đảm bảo đúng quy định, có lộ trình phù hợp, có sự thống nhất từ Bộ Công an, tỉnh, huyện, xã và Nhân dân; căn cứ thực tiễn từng địa phương để thực hiện theo lộ trình phù hợp, không để lãng phí. Quá trình thực hiện Đề án phải khách quan, toàn diện, đầy đủ; tính toán kỹ nhu cầu về diện tích xây dựng, trang bị phương tiện, công cụ, kinh phí đầu tư theo phân kỳ trong thời điểm hiện tại cũng như về lâu dài.

Nguồn kinh phí để thực hiện chủ yếu là ngân sách của tỉnh và nguồn ngân sách đối ứng của địa phương; đồng thời tranh thủ các nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an về trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện,… để triển khai thực hiện. Dự kiến hoàn thành công tác đầu tư xây dựng trước năm 2030…

TRẦN TÂN