Di dời lưới điện phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT601

Thứ hai, 04/12/2023 14:51
Điện lực Đà Nẵng vừa chỉ đạo Xí nghiệp Điện Cơ (thuộc Điện lực Đà Nẵng) triển khai thi công và hoàn thành việc di dời lưới điện phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải TP. 
Nhân viên ngành điện tiến hành di dời lưới điện phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT601.
Nhân viên ngành điện tiến hành di dời lưới điện phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT601.

Theo đó, Xí nghiệp Điện Cơ đã kéo mới theo chiều dài tuyến là 15m đường dây trung thế, di chuyển 1 recloser, dựng 2 vị trí đôi (4 cột trung thế), thu hồi 2 cột trung thế hiện trạng phục vụ thi công nút giao thông Nguyễn Tất Thành - ĐT601; tháo dỡ 1LBS, di dời 150m cáp vặn xoắn hiện trạng trả lại lưới cũ, thu hồi 80m dây theo chiều dài tuyến hiện trạng; tháo dỡ và lắp lại 60m dây theo chiều dài tuyến trung thế hiện trạng... Việc hoàn thành di dời lưới điện nhằm bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông để thi công đồng bộ, góp phần phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 theo đúng tiến độ yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng.

Công Hạnh