Diễn báo cáo các trích đoạn Tuồng, bài Chòi trong kế hoạch bảo tồn

Thứ bảy, 08/10/2022 17:08
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định vừa biểu diễn các trích đoạn Tuồng, bài Chòi theo kế hoạch bảo tồn di sản Tuồng, bài Chòi của đơn vị trong năm 2022, gồm: Tiết mục Trống trận Tây Sơn, trích đoạn tuồng Kim Lân thượng thành (trích vở tuồng Sơn Hậu) trích đoạn ca kịch bài chòi Đêm Phú Xuân (trích vở ca kịch bài chòi Anh hùng với giai nhân), trích đoạn ca kịch bài chòi Đứa bé tìm mẹ (trích vở ca kịch bài chòi Đứa con tôi).
Trích đoạn tuồng Kim Lân thượng thành.
Trích đoạn tuồng Kim Lân thượng thành.

Đây là những tiết mục, trích đoạn đặc sắc được trích từ những chương trình, vở diễn tiêu biểu về đề tài truyền thống, lịch sử và hiện đại đã làm nên tên tuổi của nhiều thế hệ nghệ sĩ ngành nghệ thuật sân khấu truyền thống của Bình Định.

B.Đ