Điện lực Đà Nẵng có nhiều sáng tạo trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ năm, 18/08/2022 09:14
Chiều 17-8, Đoàn kiểm tra số 1 Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP thuộc Thành ủy Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện QCDC tại Công ty Điện lực Đà Nẵng.
Đoàn kiểm tra làm việc tại Công ty Điện lực Đà Nẵng chiều 17-8.
Đoàn kiểm tra làm việc tại Công ty Điện lực Đà Nẵng chiều 17-8.

Theo ông Lê Hồng Cương, Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng, thời gian qua Công ty đã triển khai thực hiện nhiều việc làm hay, sáng tạo trong thực hiện QCDC ở nơi làm việc. Nổi bật như việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin với 100% văn bản được ký số, luân chuyển qua chương trình CPC-eOffice, kết nối liên thông văn bản với các đơn vị hành chính TP. Bước đầu Công ty cũng đã ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong công tác dự báo phụ tải, dự báo thương phẩm, cảnh báo sản lượng điện bất thường thời gian thực. Cũng theo ông Cương, Công ty đã thực hiện 24 nhiệm vụ chuyển đổi số; vinh dự đón nhận 6 giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam từ đầu năm 2021 đến nay; thực hiện hiệu quả mô hình 5S tại nơi làm việc…

Ngoài ra, định kỳ hàng năm Công ty tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại với người lao động, qua đó tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị của người lao động, tạo môi trường làm việc dân chủ, phát huy năng lực, nâng cao năng suất lao động. Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ nhân viên. Từ đó, người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được giải quyết, quyết định, kiểm tra giám sát về tình hình sản xuất kinh doanh, về sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng. Đặc biệt, người lao động được tham gia xây dựng, bổ sung quy chế và các văn bản quy định khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của mình; được đề xuất thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc…

HẢI QUỲNH