Đình bản 1 tháng báo Phụ nữ TP.HCM điện tử

Thứ năm, 28/05/2020 16:02

Đình bản báo điện tử 1 tháng, phạt tiền 55 triệu đồng và phải cải chính, xin lỗi là mức xử phạt với báo Phụ nữ TP.HCM vừa được cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin - truyền thông ký quyết định.


Quyết định xử phạt báo Phụ nữ TP.HCM vừa được Cục Báo chí ký ban hành ngày 28-5 -  Ảnh: T.HÀ

Theo quyết định vừa được ông Nguyễn Thanh Lâm - cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin -truyền thông) - ký ban hành, báo Phụ nữ TP.HCM bị xử phạt hành chính 55 triệu đồng và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo điện tử đã được cấp (tức đình bản) trong thời hạn 1 tháng.

Đồng thời, quyết định cũng buộc báo Phụ nữ TP.HCM phải cải chính, xin lỗi theo quy định.

Quyết định cũng nêu rõ giao cho bà Lê Huyền Ái Mỹ, chức danh tổng biên tập, đại diện cho báo chấp hành quyết định xử phạt này.

Việc xử phạt của Cục Báo chí do báo Phụ nữ TPHCM "đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng".

Theo nội dung trong quyết định, nội dung thông tin, nhóm thông tin sai trong các bài viết "Sun Group - "Ông trời" không từ trên cao" đã đăng tải trên báo điện tử và báo in vào tháng 9 và tháng 10-2019.

Cũng theo đánh giá của cơ quan quản lý báo chí trong quyết định xử phạt, báo Phụ nữ TP.HCM vi phạm hành chính nhiều lần, trong các bài viết và không có tình tiết giảm nhẹ.

Theo tuoitre