Đoàn giám sát của Trung ương Đoàn làm việc với Quận ủy Thanh Khê

Thứ sáu, 19/08/2022 10:33
Sáng ngày 19-8-2022, ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Quận ủy Thanh Khê đối với công tác giám sát thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH”.

Ông Huỳnh Sơn Hải, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận Thanh Khê đã báo cáo với Đoàn giám sát môt số kết quả thực hiện Nghị quyết. Đặc biệt là công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ; dạy nghề, nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên; phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, tạo môi trường để các tài năng trẻ cống hiến, trưởng thành…

Bí thư Quận ủy Thanh Khê Lê Tùng Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn giám sát
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc tại Quận ủy Thanh Khê

Tại buổi làm việc, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thanh Khê Lê Tùng Lâm cho biết, sau gần 15 năm tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ-TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X), công tác thanh niên của quận Thanh Khê đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp chính quyền, Mặt trận và hội đoàn thể đã tích cực phối hợp, tạo điều kiện để công tác thanh niên đạt kết quả thiết thực. Tổ chức Đoàn các cấp được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên được nâng cao về phẩm chất đạo đức, nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, phát huy được vai trò xung kích, đi đầu trong phát triển KT-XH và an ninh-quốc phòng.

Bí thư Quận ủy Thanh Khê Lê Tùng Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn giám sát

PHƯƠNG KIẾM