Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 làm việc với Đảng bộ Q. Sơn Trà

Thứ sáu, 01/04/2022 09:35
Sáng 31-3, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” làm việc với Đảng bộ Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng).
Đồng chí Nguyễn Quang Dương phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Các đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Trần Lưu Quang- Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng; Lương Nguyễn Minh Triết- Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

Tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Sơn Trà Trần Thắng Lợi cho biết: Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW tại Q. Sơn Trà, Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà rút ra những bài học, kinh nghiệm lớn. Trong đó, muốn đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trước hết cần đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng ra quyết định của cấp ủy đảm bảo kịp thời, chính xác, hiệu quả thực sự đi vào đời sống. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu. Chất lượng đội ngũ cán bộ ở các cấp cần phải được tập trung xây dựng bộ máy tổ chức gắn với kiện toàn, nâng cao. Các cấp lãnh đạo phải luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Công tác cải cách hành chính trong Đảng phải được chú trọng, trong đó ứng dụng công nghệ thông tin cần phải được đẩy mạnh.

Ghi nhận thành tựu này của Q. Sơn Trà, đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà có báo cáo riêng nội dung trao đổi tại buổi khảo sát này, trong đó nêu rõ những kinh nghiệm hay riêng có mà quận đã thực hiện được như trong việc phân định rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm, quyền lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và ranh giới cụ thể, tránh được sự bao biện trong thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí trong cấp ủy Đảng, trong hệ thống chính trị. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết không chỉ trong nội bộ, tạo nên sự thống nhất cao trong ý chí và hành động và trong mối quan hệ khắng khít giữa ý Đảng – lòng Dân.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương cũng mạnh: Từ những kinh nghiệm này, Sơn Trà cần tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ quận đến cơ sở về Nghị quyết số 15-NQ/TW, phát huy và thực hiện thường xuyên hơn nữa việc đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng sát với thực tiễn, trong đó chú trọng nghiên cứu sâu về các nguyên tắc, đồng thời phải đổi mới mạnh mẽ về phương pháp, phong cách, lề lối làm việc… Trưởng Đoàn đoàn khảo sát cũng cho biết Đoàn sẽ tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của Q. Sơn Trà để Ban Chỉ đạo tổng hợp trình tại Hội nghị T.Ư 6.

LÊ ANH TUẤN