Đổi mới Giáo dục - Đào tạo vì mục tiêu phát triển bền vững

Thứ ba, 29/12/2020 11:00

Là chủ đề của hội thảo do Hội đồng Quốc gia Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh - Ủy ban về Giáo dục-phát triển nhân lực tổ chức tại Đà Nẵng ngày 28-12 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc - Phó Chủ tịch Ủy ban về Giáo dục-Phát triển nhân lực.

Đây là diễn đàn để các Ủy viên Ủy ban về Giáo dục-Phát triển nhân lực, các Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục-Phát triển nhân lực, các đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học (ĐH), các chuyên gia trình bày, thảo luận, phân tích, đóng góp ý kiến, giải pháp định hướng đổi mới GD-ĐT vì mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế của đất nước. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nhóm chủ đề: Đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục phổ thông để nâng cao chất lượng giáo dục; đổi mới trong đào tạo ĐH để góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới trong quản lý giáo dục để cải thiện công bằng và bình đẳng trong giáo dục. Các đại biểu đều thống nhất quan điểm, đường lối, chiến lược, chính sách đổi mới và phát triển bền vững hệ thống giáo dục ĐH và Sau ĐH là một trong những chiến lực cần quan tâm và đầu tư phát triển lâu dài tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc cho rằng, giáo dục vì sự phát triển bền vững hướng tới các kiến thức, kỹ năng, giá trị và năng lực hành động để thực hiện các mục tiêu quốc gia theo các trụ cột của phát triển bền vững, để trong phát triển kinh tế nhưng các mục tiêu kinh tế - văn hóa, xã hội và môi trường vẫn giữ được.

Khánh Yên