Đổi mới toàn diện hoạt động Mặt trận theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở

Thứ tư, 12/06/2024 14:44

Ngày 11-6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam quận Thanh Khê (Đà Nẵng) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”.

Các đại biểu chụp ảnh chung với các Ủy viên UBMTTQ Việt Nam quận Thanh Khê khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.
Các đại biểu chụp ảnh chung với các Ủy viên UBMTTQ Việt Nam quận Thanh Khê khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhiệm kỳ vừa qua, với vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê đã tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, cùng với Đảng bộ, chính quyền quận Thanh Khê hoàn thành các mục tiêu, chương trình hành động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Đại hội đã thống nhất chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Khê, nhiệm kỳ 2024-2029 với 12 chỉ tiêu cụ thể và 6 chương trình hành động. Trong đó, tập trung tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; phát huy mở rộng dân chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết, khơi dậy các nguồn lực, tính tích cực của các tầng lớp nhân dân; hướng mạnh về cơ sở, thúc đẩy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động vì sự phát triển chung…

Ðại hội đã hiệp thương cử 62 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 25 đại biểu chính thức. Ông Huỳnh Sơn Hải tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2024-2029.

Phương Kiếm