Đối tượng xấu luôn dùng mọi hình thức, lấy cắp bí mật Nhà nước trên mọi lĩnh vực

Thứ bảy, 05/12/2020 06:00

Đó là đánh giá của Thiếu tướng Phạm Văn Vinh- Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ Bộ Công an (CA) tại hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành do UBND TP Đà Nẵng tổ chức ngày 4-12. Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức chuyên sâu, nhận thức đúng đắn về công tác bảo vệ BMNN cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đóng trên địa bàn Đà Nẵng.

Thiếu tướng Phạm Văn Vinh trao đổi các vấn đề về Luật Bảo vệ (BMNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành tại hội nghị.

Theo Đại tá Trần Đình Liên- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, sau 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ BMNN, ý thức, nhận thức về bảo vệ BMNN của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Đà Nẵng đã được nâng cao. Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN ở cấp TP và quận huyện dần được kiện toàn về tổ chức, làm tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm. Qua đó phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn nhiều âm mưu, hoạt động thu thập BMNN của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, trong tình hình mới, các đối tượng xấu, các phần tử cơ hội chính trị sẽ tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá. Đặc biệt là tội phạm công nghệ cao ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp để đẩy mạnh các hoạt động thâm nhập nội bộ, móc nối, lôi kéo, mua chuộc, tuyển lựa cơ sở, cài cắm nội gián nhằm thu thập, chiếm đoạt, lấy cắp BMNN trên mọi lĩnh vực. Chính vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Pháp lệnh, nâng cao nhận thức, tạo cơ sở để đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực này là cần thiết và tất yếu.

Thiếu tướng Phạm Văn Vinh cho rằng, những kết quả sau thời gian triển khai thực hiện Pháp lệnh bảo vệ BMNN đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế của đất nước. Tuy nhiên, để khắc phục hạn chế từ những vấn đề không còn phù hợp thì việc nhận thức về khái niệm, quan điểm cũng như thay đổi hành vi của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cán bộ, nhân viên trong cơ quan nhà nước và các tầng lớp nhân dân là rất quan trọng. Có nhận thức đúng thì mới hành động hiệu quả. "Nhiều cán bộ thường có quan niệm máy tính kết nối mạng nội bộ thì không thể lộ lọt ra ngoài, nhưng thực tế thì các đối tượng xấu đều có thể khai thác bằng rất nhiều hình thức, thủ đoạn. Máy tính kết nối mạng hoặc đã có lịch sử kết nối mạng, kể cả mạng nội bộ đều có nguy cơ bị khai thác thông tin. Ngay cả khi mọi dữ liệu đã bị xóa thì tin tặc, tội phạm công nghệ cao đều có thể phục hồi để khai thác phục vụ ý đồ. Mặt khác, BMNN không chỉ là tài liệu văn bản, mà còn rất nhiều hình thức khác. Luật Bảo vệ BMNN tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ, vững chắc cho công tác này nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Thiếu tướng Phạm Văn Vinh nhấn mạnh.

CÔNG KHANH