Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Thành ủy Đà Nẵng

Thứ bảy, 02/04/2022 15:50
Sáng 2-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã có buổi làm việc với Thành ủy và một số cơ quan, đơn vị tại Đà Nẵng. Đồng chủ trì buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.

Sáng 2-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã có buổi làm việc với Thành ủy và một số cơ quan, đơn vị tại Đà Nẵng. Đồng chủ trì buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.

Nội dung buổi làm việc nhằm đánh giá về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), kết quả thực hiện Nghị quyết 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, triển khai thực hiện Quy định số 11 ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc
Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do Giám đốc Học viện Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đã báo cáo một số nội dung cụ thể có liên quan. Theo đó, về công tác quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã được Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, kịp thời. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, gắn với hình thức trực tuyến được ứng dụng tối đa nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh; hoạt động tuyên truyền có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, chú trọng triển khai tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, không gian mạng; việc ban hành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết được thực hiện đảm bảo chất lượng và tính hiệu quả trong thực hiện; công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nghị quyết được thực hiện thường xuyên; tiến độ triển khai các nhiệm vụ tại các chương trình hành động cơ bản đảm bảo, đúng yêu cầu đề ra.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh báo cáo với Đoàn công tác

Việc quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) được thực hiện kịp thời, bài bản, sâu rộng đến từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thành phố, các kế hoạch thực hiện được xây dựng kỹ lưỡng, giao nhiệm vụ, phân công trách nhiệm và tiến độ thực hiện cụ thể.

Về thực hiện Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, theo Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh, TP đã thực hiện đảm bảo theo quy định; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, trang bị đẩy đủ cơ sở, vật chất, trang thiết bị y tế, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng, chống dịch; linh hoạt trong hướng dẫn công tác phòng, chống dịch tai từng địa phương, đơn vị và quan trọng đã phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ, đảng viên và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ tuyệt đối của các tầng lớp nhân dân thành phố, giúp thành phố đạt được những thành quả quan trọng trong thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Liên quan đến công tác công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại thành phố Đà Nẵng (từ năm 2009 đến nay), ông Chinh cho biết đã triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định và có một số cơ chế, chính sách sáng tạo nhằm thu hút và đào tạo cán bộ có chất lượng cho thành phố; số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng ngày càng được nâng cao; công tác nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố được thực hiện công khai, đúng người, đúng việc và đúng chuyên môn trên cơ sở cử cán bộ quy hoạch từng chức danh; có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ và trình độ tin học, góp phần xây dựng tổ chức chức bộ máy và đội ngũ cán bộ ngày càng tinh gọn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới.

Công tác triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW đạt được một số kết quả bước đầu, sau khi Ban Bí thư ban hành Quy định số 11-QĐ/TW và Hướng dẫn quy trình công nhận trường chính trị chuẩn và cụ thể hóa một số nội dung của Quy định số 11/QĐ-TU của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Trường Chính trị thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, rà soát, đối chiếu các tiêu chí còn chưa đạt để có kế hoạch xây dựng và hoàn thiện, tạo điều kiện để đội ngũ viên chức của Trường Chính trị thành phố tham gia loại hình đào tạo, bồi dưỡng giúp nâng cao trình độ chuyên môn và sớm hoàn thành các tiêu chuẩn theo Quy định; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất của trường đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu của Trường; xác định lộ trình cụ thể hoàn thành các tiêu chí theo từng năm và các tiêu chí cần phải tích lũy theo nhiều năm...

Toàn cảnh buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, một số khó khăn, hạn chế cũng được lãnh đạo TP Đà Nẵng nêu ra trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, quy định của cấp trên. Trên cơ sở đó, các đại biểu dự hội nghị đã phân tích, trao đổi và làm rõ thêm một số giải pháp để qua đó góp phần khắc phục; đồng thời đề ra các phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao Thành ủy Đà Nẵng trong việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Liên quan đến công tác xây dựng Đảng, đào tạo, bồi dưỡng chính trị thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý cần tránh tình trạng cán bộ đi học đối phó, học để lấy chứng chỉ luân chuyển, bổ nhiệm; xử lý nghiêm những trường hợp học viên vi phạm nội quy. Đồng thời, nội dung giảng dạy phải cập nhật tình hình mới của thế giới, diễn biến xung đột các quốc gia... để phân tích những ảnh hướng đối với Việt Nam. Các giáo án cần được bổ sung, cập nhật những quy định mới nhất của Đảng như: từ chức, miễn nhiệm, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm... Đồng chí đánh giá cao hiệu quả của cuộc thi viết chính luận về đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng mà thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức cho toàn dân, và cho rằng đây là mô hình cần được nhân rộng.

Bên cạnh đó, việc đào tạo phải có kế hoạch ngay trong năm 2022 và 5 năm tiếp theo. Cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì có những chương trình đào tạo từ cán bộ cấp chiến lược đến việc đào tạo theo chức danh. Đó là chức danh Chủ tịch hoặc quy hoạch Chủ tịch nhằm tăng cường hơn nữa khả năng quản trị, khả năng tổ chức thực hiện. Còn đội ngũ thuộc Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố quản lý cũng phải có các lớp đào tạo tập trung, đào tạo theo chức danh, nâng cao hơn nữa hiệu quả đào tạo. Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy phải có kế hoạch rõ hơn về công tác phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực III, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để xây dựng các lớp đào tạo cán bộ trình độ cao cấp lý luận chính trị; Hệ đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị do trường Chính trị thành phố thực hiện. Đồng chí cũng đề nghị giáo trình giảng dạy đào tạo cán bộ phải cập nhật thường xuyên các Nghị quyết mới của Đảng, tình hình thời sự trong nước và thế giới...

D.Hùng