Đóng điện thành công toàn bộ Dự án "Mạch 2 đường dây 110kV Đại Lộc - Đà Nẵng"

Thứ ba, 25/01/2022 15:48

BQL Dự án lưới điện miền Trung (CPCNPMU) vừa tiến hành nghiệm thu và đóng điện công trình dự án "Mạch 2 đường dây 110kV Đại Lộc - Đà Nẵng".

Theo đó, xây dựng mới ngăn xuất tuyến 174 tại TBA 110kV Đại Lộc và xây dựng tuyến đường dây mạch 2 từ TBA 500kV Đà Nẵng đến TBA 110kV Đại Lộc với chiều dài tuyến 14,9km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, với tổng vốn đầu tư hơn 61 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là nâng cao khả năng truyền tải công suất trên tuyến đường dây 110kV Đà Nẵng - Đại Lộc, giải tỏa công suất các nguồn thủy điện trong khu vực lên lưới điện quốc gia; đảm bảo khả năng cấp điện cho các TBA 110kV trong khu vực giai đoạn hiện tại và tương lai, từng bước hoàn thiện sơ đồ lưới điện 110kV theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam. 

Q.N