Dự án trồng rừng… trơ trụi!

Thứ năm, 15/07/2021 10:20

- Trồng rừng nhằm phủ xanh đất trống đồi trọc, chớ trơ trụi sao thành rừng được?

- Bởi trồng rừng mà không thành rừng, vừa thất bại mục tiêu dự án vừa làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

- Dự án trồng rừng nào rứa Tư Kon Tum?

- Dự án trồng rừng thay thế hơn 100ha dọc theo QL24 thuộc địa phận xã Pờ Ê (huyện Kon Plông, Kon Tum) do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông (Cty Kon Plông) thực hiện đó Bề Tui.

- Tư kể rõ hơn về dự án trồng rừng nói trên được không?

- Là vầy, năm 2014, UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt “Dự án trồng rừng thay thế” dọc theo QL24 thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp ở xã Pờ Ê với mục tiêu thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích sử dụng, tạo cảnh quan môi trường dọc tuyến quốc lộ; đồng thời tạo việc làm cho người dân, góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn vùng dự án… Dự án do Cty Kon Plông làm chủ đầu tư.

- Thế Cty Kon Plông đã triển khai việc trồng rừng thay thế như thế nào?

- Để triển khai dự án, Công ty Kon Plông đã ký cam kết trồng rừng với gần 200 hộ dân ở xã Pờ Ê và xã Hiếu (huyện Kon Plông). Khi triển khai thực hiện, người dân đã trồng được 104,58 ha rừng so với thiết kế, chi phí đã triển khai hơn 1,3 tỷ đồng. Một thời gian sau, Cty Kon Plông kiểm tra, nghiệm thu để thanh toán tiền trồng, chăm sóc rừng cho các hộ dân thì phát hiện số lượng cây chết đến 70%.

- Lý do?

- Theo Cty Kon Plông, nguyên nhân việc trồng rừng thất bại là do yếu tố khách quan, người dân không đồng tình, cố tình chăn thả gia súc và canh tác cây mì làm giảm mật độ cây trồng.

- Sao khi mới phát hiện phía Cty không cho trồng lại?

- Để khắc phục tình trạng này, Cty Kon Plông tổ chức trồng dặm với diện tích 80,96 ha, mật độ 670 cây/ha, kinh phí đầu tư hơn 174 triệu đồng. Tuy nhiên, rừng trồng vẫn tiếp tục bị chết, mức độ thiệt hại 80-90%, một số lô thiệt hại 100%. Dự án trồng rừng đã gây thiệt hại cho ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng.

- Phải làm rõ trách nhiệm các bên liên quan trong việc gây thiệt hại này chớ?

- Năm 2016, UBND tỉnh Kon Tum chấp thuận cho Cty Kon Plông sử dụng nguồn thu của đơn vị để bù đắp một phần chi phí thiệt hại của dự án; số còn lại, Cty Kon Plông xác định các tổ chức, cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm chi trả. Tuy nhiên, người dân cũng chỉ mới nộp lại 112 triệu đồng. Riêng phía Cty Kon Plông lại khẳng định “đã làm hết trách nhiệm”.

- Bề Tui nhận thấy dự án trồng rừng thất bại, gây thất thoát ngân sách Nhà nước là sự thật, do đó các cơ quan chức năng của tỉnh Kon Tum cần vào cuộc kiểm tra, xác minh rõ để xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm và sớm thu hồi khoản ngân sách Nhà nước đã thất thoát.

BỀ TUI