Dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 người

Thứ bảy, 06/02/2021 06:44

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 người. UBTVQH dự kiến cụ thể số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội ở Trung ương và địa phương. Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan T.Ư là 207 đại biểu (41,4%). Số lượng này được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị: Các cơ quan Đảng 10 đại biểu (2,0%); cơ quan Chủ tịch nước 3 đại biểu (0,6%); các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở T.Ư) 133 đại biểu (26,6%); Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an) 15 đại biểu (3,0%).

Ngoài ra, lực lượng vũ trang gồm Quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu) 12 đại biểu (2,4%); Công an 2 đại biểu (0,4%); Tòa án nhân dân tối cao 1 đại biểu (0,2%); Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 1 đại biểu (0,2%); Kiểm toán Nhà nước 1 đại biểu (0,2%); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 29 đại biểu (5,8%).

UBTVQH dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 293 đại biểu (58,6%). Trong đó, cơ cấu định hướng gồm 220 đại biểu (44%). Cơ cấu định hướng là cơ cấu khung để các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử. 

Trong khi đó, tại Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14, UBTVQH hướng dẫn,  căn cứ vào quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng, Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16-11-2020 của Quốc hội về Tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. Theo đó, với TPHCM, số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND TP tối đa là 3 người. Số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Ủy viên ở mỗi Ban của HĐNDTP tối đa là 4 người. Với Đà Nẵng, số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND TP tối đa là 2 người. Số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban ở mỗi Ban của HĐND TP tối đa là 3 người.

TTXVN