Đưa tiêu chí cụ thể vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Thứ bảy, 03/12/2022 10:31
Ngày 2-12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chủ trì cuộc họp về kết quả thực hiện  năm 2022 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.  
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chủ trì cuộc họp.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển rất sâu rộng, liên quan đến mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, do đó “phải làm rất kiên trì, đều tay”. Đặc biệt, trong 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, những giá trị truyền thống cao đẹp, phẩm chất đáng quý, “yêu nước, thương nòi” của dân tộc Việt Nam lại càng được khơi dậy, phát huy mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc xây dựng đời sống văn hóa hiện cũng chịu tác động, ảnh hưởng của nhịp sống hiện đại mới, sự xuất hiện của hình thức văn hóa giải trí mới, nhất là trên môi trường mạng.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương thúc đẩy các hoạt động nâng cao dân trí như phong trào đọc sách, xây dựng xã hội học tập; tăng cường phòng, chống tệ nạn xã hội ở khía cạnh văn hóa; bỏ những thói quen, tập tục không còn phù hợp với nếp sống văn minh; tích cực thực hiện vệ sinh môi trường từ những việc nhỏ như phân loại rác thải, không sử dụng hóa chất nông nghiệp bừa bãi...; kiên trì đưa phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu; phát huy vai trò của người cao tuổi… Trong công tác giáo dục, bảo vệ trẻ em, người dân và xã hội nhận thức đúng đắn, đầy đủ về các hành vi mang tính chất xâm hại với những hoạt động mang tính giáo dục, có ứng xử phù hợp, điều chỉnh kịp thời, tránh cực đoan.

Phó Thủ tướng giao Bộ VH- TT&DL khẩn trương đúc rút các ý kiến đóng góp tại Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” (tổ chức ngày 29-11 vừa qua), đưa vào những tiêu chí cụ thể trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để hướng dẫn thực hiện tại cơ sở, "có thể đo đếm được"; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Diệp Trương