Đừng để nhân dân mệt mỏi vì quá nhiều phong trào

Thứ sáu, 23/11/2018 15:14

Đà Nẵng- Ngày 22-11, Sở VH&TT TP tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Đề án "Xây dựng nếp sống văn hóa- văn minh đô thị". Trong năm 2017, số gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", Tổ dân phố- thôn đạt danh hiệu "Tổ dân phố, thôn văn hóa", Phường đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn TP đều tăng so với năm 2016, chỉ có xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn là giảm 9%...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng trao danh hiệu "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa" 5 năm liên tục. Ảnh: P.T

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả của cả hệ thống chính trị, xã hội TP đã đạt được trong triển khai thực hiện các phong trào và đề án. Bên cạnh việc ghi nhận sự đổi mới của ngành VH&TT về cách thức tổ chức hội nghị tinh gọn,  chỉ ra được những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, Phó Chủ tịch Thường trực TP cũng cho rằng, điều cốt lõi không nằm ở chỗ thời gian tổ chức được rút ngắn mà ở việc phải xoáy sâu vào cách làm như thế nào cho hiệu quả; chỉ ra được tồn tại, hạn chế khách quan, chủ quan để từ đó tìm giải pháp, hướng khắc phục hiệu quả hơn. Cũng theo Phó Chủ tịch TP Đặng Việt Dũng, đã gọi là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thì phải là sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, xã hội, chứ không được khoán trắng cho một đơn vị, sở ngành nào. Trong đó, nếu không có sự quan tâm, tham gia chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, phong trào sẽ dễ rơi vào hình thức, dễ vỡ như bong bóng. Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng nhấn mạnh một số nội dung ngành VH&TT cùng các cấp chính quyền địa phương cần quan tâm thực hiện: Xây dựng tiêu chí phải bám sát từ thực tiễn, phù hợp để dân dễ làm, dễ thực hiện. Nghiên cứu lồng ghép các phong trào, đề án, đừng để cho nhân dân mệt mỏi vì quá nhiều phong trào...

Dịp này, 45 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được trao tặng danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 5 năm liên tục (2012 - 2016 và 2013 - 2017); 12 tuyến đường đạt chuẩn mô hình "Tuyến đường văn minh đô thị", 1 chợ đạt chuẩn "Chợ văn minh thương mại" 5 năm liên tục giai đoạn 2013 - 2017.

P.Thủy