EVNCPC ủng hộ hơn 2 tỷ đồng phòng chống dịch

Thứ sáu, 03/04/2020 13:00

Ông Phạm Sỹ Hùng - Phó Tổng Giám đốc EVNCPC trao số tiền 106 triệu đồng ủng hộ đến UBMTTQVN TP Đà Nẵng.

Thực hiện lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19" của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tính đến chiều 2-4, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã đóng góp được tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng trao cho các địa phương, các tổ chức chung tay phòng chống dịch bệnh. Lãnh đạo EVNCPC cho hay, đây là số tiền từ sự vận động đóng góp mỗi CBCNV một ngày lương phòng chống dịch Covid - 19 của lãnh đạo đơn vị và tổ chức Công đoàn của 13 Công ty Điện lực thành viên, Văn phòng Tổng công ty và từ quỹ phúc lợi của EVNCPC.

Công Hạnh