Gần 140 cán bộ công chức, viên chức được tập huấn nâng cao nghiệp vụ số hóa hồ sơ

Thứ bảy, 01/06/2024 13:05

UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) vừa tổ chức đợt tập huấn nâng cao nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và thanh toán trực tuyến cho gần 140 cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) đang công tác tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các phường thuộc quận.

Tại đợt tập huấn này CBCCVC đã được nghe báo cáo viên phổ biến tầm quan trọng của công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; hướng dẫn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC dành cho CBCCVC tại Bộ phận một cửa; bộ phận văn thư; bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ; ký số lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên phần mềm một cửa điện tử thành phố. Ngoài ra, CBCCVC còn được hướng dẫn phương pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến nhằm giúp CBCCVC tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC nắm rõ, thực hiện đúng quy trình số hóa để phục vụ tái sử dụng dữ liệu từ kho dữ liệu số hóa; nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên địa bàn quận Liên Chiểu thời gian tới.

CÔNG HẠNH