Giảng viên đại học phải có bằng thạc sĩ trở lên

Thứ sáu, 30/10/2020 10:51

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Đây là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, xếp lương và quản lý viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Theo đó, chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (đại học, học viện, trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân) bao gồm: Giảng viên cao cấp (hạng I); Giảng viên chính (hạng II); Giảng viên (hạng III); Trợ giảng (hạng III). Viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập phải đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định cụ thể đối với từng chức danh, trong đó, bổ sung thêm những quy định đối với chức danh trợ giảng (hạng III). So với quy định trước đây tại Thông tư 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV, đối với giảng viên (hạng III) tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng yêu cầu phải có bằng thạc sĩ trở lên; đối với giảng viên chính (hạng I), trong quy định tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, giảm xuống chỉ còn chủ trì biên soạn ít nhất 1 sách phục vụ đào tạo, được hội đồng khoa học thẩm định, nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Thông tư cũng quy định về cách xếp lương đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy... Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12-12 tới.

V.H