Gỡ khó cho thôn Cheng

Thứ sáu, 25/12/2020 17:00

- Thôn Cheng vướng cái khó gì cần phải gỡ vậy Hai Hướng Hóa?

- Đó là bản đồng bào thiểu số Vân Kiều, trước đây thuộc xã Húc (H. Hướng Hóa, Quảng Trị). Năm 1993, thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, bản người đồng bào thiểu số gần trục QL9 vào các xã kinh tế mới nên thôn Cheng được sáp nhập vào xã Tân Liên. Nhưng Tân Liên thuộc diện xã vùng thuận lợi, nên...

- Giọng Hai răng nghe chùng xuống rứa?

- Vì đồng bào thôn Cheng có điều kiện khó khăn nhưng thuộc xã vùng thuận lợi nên thời gian qua không được hưởng các chế độ thôn đặc biệt khó khăn, dân tộc miền núi. Mới đây, cử tri xã Tân Liên đã có kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cấp nghiên cứu ban hành hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ cho người dân thôn Cheng hưởng chế độ như người đồng bào dân tộc thiểu số khác tại H. Hướng Hóa, giúp người dân ổn định cuộc sống.

- Rồi chính quyền trả lời sao?

- Tháng 12 - 2020, UBND H. Hướng Hóa đã có trả lời rằng, theo Quyết định số 50 ngày 3-11- 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020; Công văn số 342 của Ủy Ban dân tộc về phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển 2021 - 2025 thì khi rà soát tại thôn Cheng không đủ điều kiện là thôn đặc biệt khó khăn. Vì xã Tân Liên không phải là xã khu vực III và đã đạt xã nông thôn mới, do đó người dân thôn Cheng không được hưởng chế độ, chính sách đối với xã, thôn đặc biệt khó khăn và cũng không được hưởng các chế độ chính sách người đồng bào thiểu số khác tại huyện.

- Như ri bà con thiệt thòi là đúng rồi.

- Bởi vậy mới đây, UBND H. Hướng Hóa đã có báo cáo về kiến nghị cử tri lên Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh và kiến nghị vấn đề ni. Cụ thể, quan tâm hỗ trợ cho người dân thôn Cheng được hưởng chính sách, chế độ như người đồng bào thiểu số theo quy định; hỗ trợ cấp thẻ BHYT toàn dân cho thôn Cheng và hỗ trợ các chế độ cho học sinh của thôn.

- NXD hoàn toàn ủng hộ kiến nghị ni của UBND H. Hướng Hóa để đảm bảo ổn định đời sống cho bà con và nâng cao chất lượng cuộc sống thời gian tới.

N.X.D