Hà Tĩnh phân bổ 18 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 9 Nhà Văn hóa cộng đồng

Thứ hai, 27/11/2023 09:58
Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện hỗ trợ xây dựng Nhà Văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là BCĐ 22 Hà Tĩnh) vừa ban hành Quyết định số 128-QĐ/BCĐ phê duyệt danh sách và phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ (đợt 6) trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, sẽ phân bổ 18 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh để xây dựng 9 Nhà Văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ. Trong đó, H.Hương Khê: 3 nhà; Đức Thọ: 2 nhà; các huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Can Lộc, Nghi Xuân mỗi địa phương 1 nhà. Mỗi nhà được hỗ trợ kinh phí 2 tỷ đồng. BCĐ 22 Hà Tĩnh giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thực hiện các thủ tục cấp kinh phí cho BCĐ các huyện nói trên đảm bảo kịp thời, đúng quy định. BCĐ các địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để kịp thời khởi công, triển khai xây dựng theo kế hoạch; huy động thêm các nguồn lực khác để xây dựng công trình. Đồng thời thực hiện quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo đúng mục đích, thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Công trình Nhà Văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ vừa là nơi sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân trong thôn và là nơi đảm bảo điều kiện tránh bão, lũ an toàn; đáp ứng nhu cầu về hoạt động văn hóa, giao lưu văn nghệ, hoạt động kinh tế, chính trị của người dân trong thôn.

X.S