HAGL đề nghị VPF tổ chức đại hội cổ đông bất thường

Thứ ba, 31/08/2021 09:38

Giám đốc Điều hành HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết đã gửi đơn lên Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Trong đơn, HAGL cho rằng hội đồng quản trị VPF, ban điều hành giải không sâu sát tình hình thực tế nên đưa ra những quyết định không hợp lý.

HAGL của bầu Đức cho rằng hãy để cổ đông quyết định kiện toàn bộ máy lãnh đạo VPF.

Lãnh đạo VPF thiếu quan tâm, chia sẻ với các CLB. HAGL đề nghị VPF tổ chức đại hội cổ đông bất thường để kiện toàn bộ máy hội đồng quản trị, lựa chọn lãnh đạo để điều hành công ty. Bên cạnh đó, HAGL muốn chấn chỉnh lại những yếu kém và thiếu sót của VPF.

Trong khi đó, CLB Quảng Nam do ông Nguyễn Húp làm giám đốc điều hành cũng gửi đơn với nội dung tương tự. Lãnh đạo đội bóng hạng Nhất có những nhận xét tương tự về bộ máy lãnh đạo VPF. CLB Quảng Nam đề nghị tổ chức đại hội cổ đông bất thường và kiện toàn các chức danh lãnh đạo ở VPF cùng các phòng ban trong công ty.

Như vậy, có 6 đội bóng đã gửi đơn lên VPF với cùng yêu cầu tổ chức đại hội cổ đông bất thường là HAGL, Quảng Nam, Nam Định, Hải Phòng, SLNA và Bình Dương. CLB Phố Hiến sẽ gửi đơn sau.

Theo kế hoạch cổ đông 2021 của VPF, mỗi CLB V.League 1 giữ 3,9% cổ phần, mỗi CLB hạng Nhất có 1%. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam giữ 35,4% cổ phần. Số cổ phiếu quỹ công ty là 2,9%.

A.Z