HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X thông qua 2 nghị quyết quan trọng

Thứ ba, 30/08/2022 19:13
Sáng 29-8, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ 10 theo hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu tỉnh đến điểm cầu các địa phương.
Quang cảnh kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X.
Quang cảnh kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X.

Kỳ họp lần này nhằm xem xét, quyết định một số nội dung phát sinh đột xuất trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cụ thể, ngày 1-8-2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 681 thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2). Quảng Nam có 2 dự án thuộc chương trình này gồm: Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 5 trung tâm y tế tuyến huyện; Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã.

Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung dự án Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) vào danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Theo đó, chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 5 trung tâm y tế tuyến huyện triển khai tại Núi Thành, Đại Lộc, Nam Giang, Quế Sơn, Tiên Phước với tổng mức đầu tư dự kiến 92 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương. Đối với dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã triển khai tại 16 huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Phú Ninh, Đại Lộc, Đông Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Tây Giang, Núi Thành, Tiên Phước, Nông Sơn, Nam Giang. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 204 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương.

Đối với đề nghị bổ sung dự án Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu vào danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022, tổng mức đầu tư hơn 19,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh (bao gồm nguồn ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của doanh nghiệp đã thu hồi vào ngân sách tỉnh).

Sau phần thảo luận, kỳ họp tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết: Nghị quyết bổ sung dự án Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu vào danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách T.Ư.

LÊ HẢI