Hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng: Sẽ xem xét, nhân rộng tại các tỉnh, thành phố khác

Thứ tư, 19/11/2014 09:07

(Cadn.com.vn) - Ngày 17-11, Đoàn công tác Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước do Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Minh Hồng dẫn đầu đã có buổi làm việc tại Đà Nẵng. Buổi làm việc xem xét các yếu tố thành công trong CNTT của TP Đà Nẵng; đánh giá tính mở của hệ thống, tính tương thích của hệ thống nhằm giảm tối đa các chi phí thay đổi hạ tầng, tiết kiệm thời gian trong quá trình lắp đặt, cài đặt; đánh giá tính liên thông, định hướng đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan Nhà nước...

Khánh thành chính quyền điện tử Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng cho biết: Nền tảng ứng dụng chính quyền điện tử (eGov Platform) mà Đà Nẵng áp dụng kế thừa mô hình, công nghệ và kinh nghiệm do cơ quan thông tin quốc gia Hàn Quốc (NIA) chuyển giao. Theo đó, hồ sơ nộp tại cơ quan một cửa và hồ sơ nộp trực tuyến được luân chuyển trong hệ thống theo quy trình được định nghĩa trước. Trong từng bước của quy trình xử lý, cán bộ xử lý hồ sơ và lãnh đạo phê duyệt kết quả có thể theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ, số ngày xử lý hồ sơ còn lại và cập nhật trạng thái xử lý hồ sơ, chuyển đến bước xử lý tiếp theo.

Dựa trên nền tảng này, hồ sơ thuộc các thủ tục hành chính được tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả trên một hệ thống liên thông, tích hợp duy nhất trên nhiều cơ quan khác nhau, nhiều lĩnh vực xử lý khác nhau, qua đó nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ, tiết kiệm thời gian và chi phí xử lý cho cả cơ quan Nhà nước và người dân, doanh nghiệp. Nền tảng eGov Platform đang được sử dụng để phát triển hơn 300 ứng dụng dịch vụ công trực tuyến cho TP Đà Nẵng.

Về nhân lực, TP Đà Nẵng đã tổ chức nhiều đoàn tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm phát triển chính phủ điện tử ở các nước tiên tiến như Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Singapore, Australia... đã triển khai 77 khóa đào tạo về CNTT từ cơ bản đến chuyên sâu cho hơn 4.000 lượt cán bộ, công chức và hàng trăm doanh nghiệp. Ngoài ra, TP Đà Nẵng đã thành lập Trung tâm đào tạo và nghiên cứu ứng dụng CNTT trực tuyến và cổng đào tạo trực tuyến (elearning.dnict.vn), qua đó đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTTTT phục vụ chính quyền điện tử và cải cách hành chính. Nguồn nhân lực CNTT trực tuyến của TP còn được liên tục bổ sung từ 18 trường đại học, cao đẳng và 38 cơ sở dạy nghề tại TP và các tỉnh phụ cận với số lượng đào tạo khoảng 10.000 người/năm...

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao hiệu quả của hệ thống thông tin chính quyền điện tử đáng áp dụng, đặc biệt là việc ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính tại 95 đầu mối cơ quan (UBND TP, 28 sở ban ngành, 8 UBND các quận/ huyện và 56 UBND các phường/xã...). Từ kinh nghiệm Đà Nẵng, Đoàn công tác Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT sẽ xem xét để triển khai tại các địa phương khác, góp phần hiện thực hóa Mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ tại Việt Nam. Mạng này sẽ kết nối cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, tạo lập nền tảng triển khai thống nhất các hệ thống thông tin, các ứng dụng CNTT phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp.

Lê Anh Tuấn