Hỗ trợ 19 tỷ đồng thực hiện Đề án “Mô hình cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người tâm thần và rỗi nhiễu tâm trí”

Thứ tư, 14/09/2022 14:20
Ngày 13-9, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt Đề án “Mô hình cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người tâm thần và rỗi nhiễu tâm trí” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và sở, ngành thăm hỏi người được chăm sóc tại Trung tâm BTXH Tổng hợp 1. Ảnh: BH
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và sở, ngành thăm hỏi người được chăm sóc tại Trung tâm BTXH Tổng hợp 1. Ảnh: BH

Mục tiêu nhằm thực hiện việc can thiệp và phòng ngừa sớm cho người rỗi nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần, người tâm thần đặc biệt nặng chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm được tư vấn, trị liệu, giúp giảm bớt số người tâm thần mãn tính vào các cơ sở trợ giúp xã hội; giúp các gia đình phát hiện sớm người thân bị rối nhiễu tâm lý để có biện pháp chăm sóc kịp thời. Kinh phí thực hiện đề án này là 19 tỷ đồng từ nguồn Trung ương hỗ trợ. Trong đó, nâng cấp, sửa chữa, duy tu cơ sở vật chất là 13,2 tỷ đồng; 5 tỷ đồng nâng cấp, mua sắm trang thiết bị. Kinh phí còn lại chi cho hoạt động hợp tác với các cơ sở đào tạo, làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ, tổ chức dạy nghề…

Bảo Hà