Hỗ trợ 55  triệu đồng kinh phí khám, chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ em nghèo

Thứ ba, 21/05/2024 08:55
Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng vừa tổ chức trao kinh phí khám, chữa bệnh cho 17 phụ nữ và trẻ em nghèo bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn quận Liên Chiểu với số tiền 55 triệu đồng.
Lãnh đạo các cấp trao kinh phí khám, chữa bệnh cho bà con.
Lãnh đạo các cấp trao kinh phí khám, chữa bệnh cho bà con.

Trong đó, 2 trường hợp thuộc diện hộ nghèo thành phố, mỗi trường hợp 5 triệu đồng, 15 trường hợp thuộc diện khó khăn, mỗi trường hợp 3 triệu đồng.

Được biết, từ đầu năm 2024 đến nay, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng đã tổ chức 7 đợt trao kinh phí khám, chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh quận Liên Chiểu, với tổng số tiền 555 triệu đồng.

Kim Hiếu