Hỗ trợ 7.600 hộ dân vùng miền núi Quảng Nam ổn định dân cư

Thứ bảy, 10/07/2021 09:44

Theo dự thảo đề án Sắp xếp dân cư vùng miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, do Sở NN&PTNT tham mưu đề xuất, toàn tỉnh sẽ hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư trong giai đoạn 2021-2025 là 7.600 hộ, bao gồm: 2.375 hộ dân vùng thiên tai cần phải di dời để đảm bảo an toàn; 25 hộ sống trong khu bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và 5.200 hộ sống ở vùng đặc biệt khó khăn. Tổng nguồn kinh phí thực hiện cho giai đoạn 2021-2025 dự kiến khoảng 1.230 tỷ đồng. Định mức hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình gồm: bố trí đất ở tối thiểu 150m2/hộ; hỗ trợ di chuyển nhà; hỗ trợ san lấp nền nhà; hỗ trợ nước sinh hoạt; hỗ trợ đường dây điện đấu nối đến từng hộ; hỗ trợ làm đường dân sinh bằng xi măng. Đồng thời hỗ trợ vật liệu làm nhà tại nơi ở mới với mức 40 triệu đồng/hộ; hỗ trợ công trình vệ sinh mức 5 triệu/hộ.

TH. HÀ