Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ

Thứ hai, 26/09/2022 09:39
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng đổi mới công nghệ, trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định đổi mới công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP vừa có Quyết định số 351/QĐ-SKHCN về việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ cho 3 doanh nghiệp, gồm có: Công ty TNHH An Thạnh, Công ty TNHH Đại Trung Dương, Công ty CP Granite Việt với tổng kinh phí hỗ trợ 120 triệu đồng.

Trong đó, Công ty TNHH An Thạnh sử dụng kinh phí hỗ trợ để xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 cho hoạt động sản xuất và cung cấp các suất ăn công nghiệp phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp tại các KCN trên địa bàn TP; Công ty TNHH Đại Trung Dương sử dụng kinh phí hỗ trợ để xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho hoạt động sản xuất các sản phẩm cửa kính; Công ty CP Granite Việt sử dụng kinh phí hỗ trợ để thực hiện đánh giá, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn đối với 2 sản phẩm nắp hố ga bê-tông cường độ siêu cao và song chắn rác bê-tông cường độ siêu cao.

PHÚ NAM