Hỗ trợ hơn 1.300 tấn gạo cho người dân thiếu đói do hạn hán

Thứ tư, 03/06/2020 09:14

Nhằm hỗ trợ cho người dân bị thiếu đói do ảnh hưởng của hạn hán trong mùa khô năm 2020, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định cấp 1.327 tấn gạo cho 85.652 người trên địa bàn. Số gạo được phân bổ đến các địa phương như sau: Thị xã Ninh Hòa 301 tấn gạo, H. Khánh Sơn 266 tấn, thành phố Nha Trang 237 tấn, H. Khánh Vĩnh 224 tấn. Các địa phương còn lại gồm: H. Cam Lâm, thành phố Cam Ranh, H. Vạn Ninh, H. Diên Khánh được cấp tổng cộng gần 299 tấn gạo. UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tổng kinh phí của chương trình vào khoảng 21,6 tỷ đồng, ngân sách cấp tỉnh chi trả 50%, các địa phương đối ứng số còn lại. Riêng các huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh được tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí.

Các loại gạo được mua cấp cho người dân gồm: Gạo tẻ thường, gạo thơm Thái, gạo Lộc Phượng với đơn giá không quá 16.000 đồng/kg. Riêng các H. Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, giá mua gạo được cộng thêm chi phí vận chuyển nhưng không quá 5% so với giá mua tại các địa phương ở đồng bằng. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn mua gạo và cung ứng kịp thời cho người dân trong điều kiện khô hạn diễn ra gay gắt như hiện nay.

Do ảnh hưởng của hạn hán, vụ Hè Thu năm 2020, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chỉ sản xuất được 4.460 ha lúa tại các khu vực chủ động được nguồn nước tưới, gần hồ thủy lợi, đập dâng ven sông. Diện tích không sản xuất lúa do thiếu nước tưới là 14.480 ha, dẫn đến nguy cơ thiếu đói cao ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Nguyễn Dũng