Hỗ trợ xây dựng nhà ở giúp hộ nghèo, cận nghèo "an cư lạc nghiệp"

Thứ tư, 06/12/2023 09:39
Để hộ nghèo và cận nghèo sớm "an cư lạc nghiệp", tỉnh Ninh Thuận đang tập trung triển khai Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở; đồng thời huy động các nguồn lực (nguồn vận động xã hội hóa, nguồn ngân sách tỉnh và vốn đối ứng của gia đình) để từ nay đến năm 2025 tiến hành hỗ trợ xây dựng 1.243 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Được biết, thực hiện Đề án trên, năm 2023, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng với các địa phương đã xây dựng 243 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo trong tỉnh. Năm 2024 dự kiến hỗ trợ xây dựng 500 căn và năm 2025 là 500 căn nhà. Mỗi căn nhà được hỗ trợ xây dựng với kinh phí tối thiểu 100 triệu đồng/căn. Trong đó,nguồn vận động xã hội hóa 70 triệu đồng/căn (cấp tỉnh 50 triệu đồng, cấp huyện 20 triệu đồng); kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp) hỗ trợ 20 triệu đồng/căn; còn lại là vốn huy động từ gia đình, dòng họ và sự hỗ trợ từ cộng đồng, với mức tối thiểu 10 triệu đồng/căn…

Theo Ban Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Ninh Thuận, đến ngày 15-11-2023, Quỹ "Vì người nghèo" các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ, đăng ký ủng hộ, tiếp nhận từ tỉnh bạn, từ Trung ương, cộng với số dư năm của 2022 được trên 23 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phân bổ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhiều nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; đồng thời hỗ trợ quà Tết, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; hỗ trợ khám, chữa bệnh, sinh kế cho người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

BT-C.T