Hòa Bắc ra quân bảo vệ môi trường, nguồn nước sông Cu Đê

Thứ bảy, 03/06/2023 15:06
Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5-6 và Tháng hành động vì môi trường  2023, ngày 2-6, UBND xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang (Đà Nẵng) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức phát động, ra quân thực hiện mô hình “Ngày của rác” nhằm bảo vệ môi trường trên địa bàn xã, góp phần bảo vệ nguồn nước sông Cu Đê.

Cụ thể, các hội, đoàn thể và ban nhân dân các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác bảo vệ môi trường, bỏ rác vào các thùng đã đặt cố định vào chiều thứ tư hằng tuần đối với các thôn Nam Mỹ, Phò Nam, Tà Lang, Giàn Bí và chiều thứ bảy hằng tuần đối với các thôn Lộc Mỹ, Nam Yên, An Định (xã Hòa Bắc). Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện phân loại rác tại nguồn; tự xử lý rác hữu cơ; hạn chế sử dụng túi ni-lông và nhựa dùng một lần; kiểm soát ô nhiễm môi trường nông thôn... để bảo đảm cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, thu hút du khách, v.v...

B.Đ.N