Hoàn thiện 4 dự thảo Luật, Nghị quyết

Thứ ba, 02/04/2019 09:00

Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại Phiên họp thứ 32, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện 4 dự thảo Luật, Nghị quyết.

Cụ thể, về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của UBTVQH, hoàn thiện các thủ tục để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

Về dự án Luật Kiến trúc, giao Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của UBTVQH, hoàn thiện dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo Luật để gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội.

Về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), giao Bộ GD- ĐT tiếp tục phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của UBTVQH, giải trình, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.      

Bộ VH-TT & DL  chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu giải trình ý kiến của UBTVQH, hoàn thiện dự thảo Luật Thư viện, trình UBTVQH  cho ý kiến tại phiên họp tháng 4-2019.

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội xử lý tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh, không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

TTX