Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2023):

Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hằng ngày

Thứ sáu, 19/05/2023 07:00
Sáng 18-5, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04, ngày 19-5-2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.
Đại tá Trần Phòng chủ trì tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thái Học- Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Cao Văn Thống- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương...

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, để chủ động về lý luận và thực tiễn, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị, gắn với chuỗi hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19-5-1890 – 19-5-2023), 75 năm Ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy CAND (11-3-1948 – 11-3-2023) và ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2023), Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trang trọng tổ chức hội nghị này.

Thời gian qua, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04 của Bộ Công an đã được các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Đã tập trung chuyển mạnh từ "học tập" sang "làm theo" tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá; đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tu dưỡng, rèn luyện, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, "tự soi", "tự sửa", "tự nhận diện", cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh, kỷ luật, trách nhiệm đối với công việc, tinh thần phục vụ nhân dân.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Nhiều cấp ủy đã xây dựng, phát triển hiệu quả một số mô hình phù hợp như: "Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân", "Tiết kiệm theo gương Bác", "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", "Xây dựng phong cách bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", nghiên cứu, cụ thể hoá nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành các chỉ tiêu công tác, tiêu chí phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện cụ thể của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy đi vào thực chất hơn, có chiều sâu hơn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với công việc, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh trong đấu tranh trấn áp tội phạm.

Thực hiện phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND có nhiều đổi mới, đa dạng hình thức, tập trung khắc họa đậm nét kết quả gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người CAND đẹp trong lòng nhân dân. Từ năm 2018 đến năm 2022, lực lượng CAND có 46 đồng chí hy sinh, 1.034 đồng chí bị thương trong khi thi hành công vụ.

Cụ thể hóa ý nghĩa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong CAND đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy đã đi vào thực chất, có chiều sâu hơn, chuyển mạnh từ "học tập" sang "làm theo" bằng những việc làm rất thiết thực, cụ thể hằng ngày trong công tác, chiến đấu, phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ.

Để nâng cao chất lượng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, cấp ủy, lãnh đạo các cấp tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy; trong đó, quán triệt, thực hiện hiệu quả phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Chương trình kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy về ba vấn đề cốt yếu là: "học tập", "quyết tâm thực hiện, làm theo" và "gương mẫu đi đầu".

"Tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành các chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá, phù hợp với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân để việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hằng ngày, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, hình thành nên chuẩn mực về "Tư cách người Công an cách mệnh", Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ.

Lãnh đạo Công an các cấp cần tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, hành động dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp, tận tụy, nhân văn, vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sỹ để nhân dân hiểu, chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ lực lượng CAND...

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, Bí thư cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp phải gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo; phải thể hiện vai trò nêu gương toàn diện trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ; quan hệ với nhân dân; cấp trên làm trước, làm gương cho cấp dưới, đảng viên phải làm gương cho quần chúng với phương châm: "Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo"...

Lê Anh Tuấn

Công an TP Đà Nẵng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện học tập và làm theo lời Bác

Đại tá Trần Phòng chủ trì tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.

Tham dự hội nghị, chủ trì tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Phòng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, nhờ chú trọng, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện học tập và làm theo lời Bác, Công an TP Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả xuất sắc, tiêu biểu như mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” tại các phường, xã trên địa bàn. Từ mô hình này, tính đến 31-3-2023, lực lượng Công an cơ sở toàn TP đã tổ chức tiếp nhận, xử lý 6.920 tin báo, phản ánh, tiến hành nhắc nhở 3.133 điểm có vi phạm về tiếng ồn, xử lý 176 vụ gây rối, mất ANTT, 2.244 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tiếp nhận, giải quyết 60.337 hồ sơ cư trú, điều chỉnh 19.961 thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trả lời 17.546 yêu cầu xác minh của Công an các đơn vị, địa phương, 46.615 thủ tục hành chính khác, thu thập trên 6.322 tin có giá trị liên quan đến ANTT tại địa bàn cơ sở, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cư trú 20.771 lượt, trả Căn cước công dân cho 104.880 công dân, thông báo 63.843 mã số định danh cho công dân.

Bên cạnh đó, Công an TP Đà Nẵng duy trì thực hiện mô hình tuần tra, chốt chặn phòng chống tội phạm (lực lượng 911). Từ khi ra đời đến nay, mô hình đã phát huy hiệu quả trong phòng chống tội phạm đường phố, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân TP Đà Nẵng. Hằng ngày, hằng đêm lực lượng 911 tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, bảo đảm ANTT trên đường phố cũng như tận địa bàn dân cư, phát hiện và xử lý hàng ngàn lượt trường hợp vi phạm pháp luật, qua đó làm giảm tội phạm đường phố, tội phạm cướp giật, đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng, thực hiện nhiều mô hình thiết thực, ý nghĩa như mô hình phong trào “3 tăng” ở CAQ Hải Châu, Phòng Cảnh sát giao thông với phong trào xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng “Tận tụy - Thân thiện - Liêm khiết - Kiên quyết, vì thành phố văn minh hiện đại”, Phòng Cảnh sát cơ động với mô hình“3 quản, 3 an toàn, 3 chủ động, 3 bám”, Công an phường (CAP) Hải Châu 1 (Q. Hải Châu) với mô hình “Công an phường đồng hành cùng sinh viên về nơi ở”, CAP Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu) với mô hình “Thăm viếng, động viên, chia sẻ”, và mô hình “Vận động chức sắc các tín đồ tôn giáo treo cờ Tổ quốc tại cơ sở nhà riêng” của Phòng An ninh nội địa...

Những mô hình, phần việc tích cực, sáng tạo, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân của lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã góp phần thúc đẩy chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, kéo giảm tội phạm, xuất hiện ngày càng nhiều những hình ảnh, tấm gương tận tụy trong công việc, bình dị, gần gũi, thể hiện phong cách hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng với nhiều mô hình mới có hiệu quả; chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật được nâng cao.