Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam ra mắt Ban chấp hành mới khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027

Thứ tư, 05/10/2022 15:33
Sau hai ngày làm việc (3, 4-10), Đại Hội Khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027 Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam đã kết thúc tốt đẹp. Đại Hội đã bầu Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa VI với 38 thành viên, ông Trần Văn Cận tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội.
Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam (đứng thứ 2 bên trái sang), trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ qua.
Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam (đứng thứ 2 bên trái sang), trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ qua.

Hội Khuyến học Quảng Nam hiện có 254.590 hội viên, sinh hoạt ở 18 Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về chỉ đạo và tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Cùng với đó, công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh. Hội còn làm tốt công tác củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức hội, hội viên cũng như xây dựng, phát triển, quản lý, sử dụng quỹ khuyến học, khuyến tài và hỗ trợ khuyến học trong nhà trường, đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ Hội và quy chế hoạt động. Song song đó, công tác xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời và công tác thi đua khen thưởng rất được Hội chú trọng... Nhiệm kỳ qua, Hội đã vận động Quỹ Khuyến học, khuyến tài được hơn 354,2 tỷ đồng với hơn 1.279.120 lượt HS-SV được nhận học bổng và khen thưởng với tổng giá trị hơn 313,2 tỷ đồng. Ghi nhận thành tích đạt được, nhiệm kỳ qua, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc và 4 Bằng khen, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen trong các năm 2018, 2019, tặng cờ thi đua xuất sắc trong các năm 2017, 2020, 2021, cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua khuyến học giai đoạn 1996-2021...

Dịp này, Đại Hội đã vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đóng góp quỹ khuyến học, khuyến tài được 865 triệu đồng..

Nguyễn Điện Ngọc