Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam phát động phong trào ứng dụng công nghệ

Thứ bảy, 06/01/2024 21:26
Sáng 5-1, tại hội nghị Tổng kết các hoạt động công tác, phong trào phụ nữ năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Quảng Nam phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội”.

Theo đó, năm 2024, các cấp Hội sẽ cụ thể hóa chủ đề thi đua gắn với thực hiện Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương mới của tỉnh, nhất là chủ trương phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội... Các cấp Hội tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại gắn với xây dựng người phụ nữ Quảng Nam trung hậu, đảm đang, sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên, cống hiến cho quê hương, đất nước” gắn với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" và 2 khâu đột phá Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII "Đổi mới phương thức hoạt động hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin" và "Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh". Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025; “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”…Cùng với đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”,…

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam trao Bằng khen của Trung ương Hội cho 4 Hội cấp huyện, 28 Hội cơ sở và tương đương, 6 Chi hội đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội năm 2023 cùng 4 cá nhân đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” năm 2023. Tỉnh Hội tặng Bằng khen cho 6 Hội cấp huyện, 28 Hội cấp xã, 12 Chi hội; 2 cán bộ Hội cấp huyện, 5 cán bộ Hội cấp xã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023...

T.B.Nhiệm