Hội thảo "Hương liệu, thổ sản Hội An, Quảng Nam"

Thứ hai, 31/10/2022 07:33
Trung tâm Quản lý và Bảo tồn Di sản Văn hóa TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) vừa tổ chức hội thảo "Hương liệu, thổ sản Hội An, Quảng Nam" với sự tham gia của đại diện các sở, ban ngành liên quan của tỉnh và một số địa phương trong tỉnh, đại diện lãnh đạo TP Hội An, các nhà nghiên cứu ở trong và ngoài TPHội An.
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận đánh giá, nhìn nhận vai trò, giá trị của hương liệu, thổ sản Hội An trong hoạt động thương mại, mậu dịch quốc tế trong các thế kỷ trước đây đồng thời gợi mở hướng tiếp cận mới, những vấn đề đặt ra và đóng góp nhiều ý tưởng nhằm bảo tồn và phát triển hương liệu, thổ sản Hội An, Quảng Nam trong tình hình mới.

Hội thảo cũng hướng đến mục tiêu tập hợp tư liệu, nhận diện sâu sắc hơn nguồn hương liệu, thổ sản xuất khẩu, vai trò của cảng thị Hội An trong hoạt động này để phục vụ trưng bày bảo tàng chuyên đề "Bảo tàng thổ sản Hội An" tại nhà số 57 Trần Phú được toàn diện và phong phú.

QUYÊN QUYÊN