Hội thảo khoa học "Chiến tranh biên giới phía Bắc và kinh nghiệm quốc phòng cho Việt Nam"

Thứ sáu, 05/04/2019 07:29

Ngày 4-4, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách quốc gia, Khoa Lịch sử (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Hội Khoa học lịch sử TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học "Chiến tranh biên giới phía Bắc và kinh nghiệm quốc phòng cho Việt Nam".

Quang cảnh hội thảo.

Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Sen - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách quốc gia  cho biết, hội thảo nhằm nhìn lại, đánh giá hoàn cảnh, nguyên nhân, kết quả của cuộc chiến tranh vệ quốc diễn ra tại 6 tỉnh biên giới phía Bắc năm 1979. Từ đó, nhận thức rõ kết quả, ý nghĩa và bài học lịch sử về tinh thần cảnh giác trước nguy cơ xâm lược, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hiện nay.

Các tham luận tại hội thảo đã tập trung phân tích bối cảnh quốc tế và khu vực, nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm được rút ra từ cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Quang Đạo, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam nhận định, trong cuộc chiến tranh này, mặc dù hy sinh, tổn thất rất lớn nhưng chúng ta đã giành chiến thắng, bảo vệ độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Từ những thắng lợi và tổn thất của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc năm 1979, nhiều vấn đề có tính chất kinh nghiệm đã được đặt ra nghiên cứu, đúc rút cả về lý luận cũng như thực tiễn. Trong đó, dưới góc độ quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm: Luôn luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, ghi nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

THU HÒAI