Hội thảo xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ đoàn

Thứ tư, 28/12/2022 15:56
Ngày 27-12, ông Nguyễn Bá Sơn -Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thành Đoàn và ông Nguyễn Đình Thuận - Hiệu trưởng Trường Chính trị Đà Nẵng đồng chủ trì Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ đoàn TP Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay” do Ban Thường vụ Thành Đoàn và Trường Chính trị TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức. 
Chủ trì Hội thảo “Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ đoàn TP Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay”.
Chủ trì Hội thảo “Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ đoàn TP Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay”.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, bên cạnh những mặt thuận lợi, vẫn có rất nhiều thách thức mới đối với công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ đoàn (CBĐ) TP trong giai đoạn hiện nay. Đó là việc luân chuyển CBĐ quá tuổi theo Quy chế, việc tuyển dụng CBĐ gặp nhiều khó khăn, thiếu kịp thời; chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, tạo nguồn CBĐ chưa đáp ứng yêu cầu; một bộ phận CBĐ còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ, chưa nắm vững chủ trương công tác mới và CBĐ nhiều nơi bị thiếu, thủ lĩnh Đoàn tại địa bàn dân cư đang gặp khó khăn... Vì vậy, Hội thảo tập trung làm rõ một số nội dung chính về: thực trạng xây dựng đội ngũ CBĐ TP, đánh giá những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; dự báo yếu tố tác động, xu hướng phát triển của Đà Nẵng cùng những yêu cầu đặt ra đối với xây dựng và phát triển đội ngũ CBĐ TP; đề ra giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ CBĐ TP thời gian đến.

Bên cạnh các tham luận trong kỷ yếu, Hội thảo với sự tham gia thảo luận trực tiếp của các đại biểu là lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Nội Chính Thành ủy; các Chuyên gia, Nhà nghiên cứu; cựu CBĐ qua các thời kỳ và lực lượng CBĐ thuộc 27 đơn vị trực thuộc Thành Đoàn và Đoàn Thanh niên 56 xã, phường. Trên có sở đó, các đại biểu phân tích những cơ hội, đề xuất giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và phát triển đội ngũ CBĐ TP Đà Nẵng.

M.Vinh