Hơn 100 học viên được huấn luyện quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

Thứ bảy, 01/06/2024 07:10

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Kon Tum vừa khai giảng lớp huấn luyện quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn với sự tham gia của 102 học viên là các đối tượng được giao quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, công cụ hỗ trợ, được giao sử dụng, quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ (VK, CCHT) tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chương trình tập huấn diễn ra đến ngày 9-6-2024, trang bị đầy đủ kiến thức về VK, CCHT; nội dung cơ bản của Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, Nghị định 79/2018/NĐ-CP ngày 16-5-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và các văn bản hướng dẫn có liên quan; công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng và các kỹ năng, thao tác tháo lắp VK, CCHT.

K.T