Hơn 12 tỷ đồng cải tạo khu dịch vụ thủy sản Đà Nẵng

Thứ hai, 08/01/2024 13:06
UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt tổng mức đầu tư hơn 12,6 tỷ đồng để triển khai dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ thủy sản Đà Nẵng tại quận Sơn Trà.

Theo đó, dự án sẽ tháo dỡ tuyến ống bê tông ly tâm hiện trạng và xây dựng mới các tuyến ống để thu gom nước thải các đoạn tuyến đường Nguyễn Phục, Bùi Quốc Hưng, Trần Nhân Tông và đường Bình Than. Ngoài ra, dự án cũng xây dựng hạng mục cấp nước, bổ sung các các trụ cứu hỏa đặt trên các đường ống hiện trạng đảm bảo theo quy chuẩn.

Hải Quỳnh