Hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo và trẻ em khuyết tật

Thứ bảy, 20/04/2019 12:18

ĐÀ NẴNG -  UBND TP vừa ban hành Quyết định phê duyệt tiếp nhận dự án "Hoạt động bảo trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo và trẻ em khuyết tật trên địa bàn H. Hòa Vang" do Tổ chức Trẻ em Việt Nam (COV) - Hoa Kỳ tài trợ với số tiền 1,56 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí để tiếp tục thực hiện dự án "Hệ thống chăm sóc và hy vọng cho trẻ khuyết tật" (HSC) đối với một số trẻ trên địa bàn xã Hòa Nhơn, Hòa Liên và mở rộng dự án trên địa bàn xã Hòa Phong. Trong đó, hỗ trợ 22 suất học bổng học sinh, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng /học sinh/năm (tổng trị giá 66 triệu đồng); hỗ trợ 13 suất học bổng sinh viên, mỗi suất trị giá 13 triệu đồng/sinh viên/năm (tổng trị giá 338 triệu đồng); hỗ trợ kinh phí để tiếp tục thực hiện dự án "Hệ thống chăm sóc và hy vọng cho trẻ em khuyết tật", tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Dự án sẽ được  triển khai trong 2 năm học: 2018-2019 và 2019-2020.

CÔNG HẠNH